Chuyển đổi dữ liệu cuộc gọi của công ty bạn thành những bảng biểu trực quan đẹp mắt với giải pháp tích hợp với Google Data Studio của Gcalls

Share:

(English Below)
Bên cạnh các báo cáo thống kê ngay bên trong trang quản lý của Gcalls với các số liệu thiết yếu về tổng đài dành cho doanh nghiệp bạn, Gcalls đã tích hợp với Google Data Studio - một kết nối với một hệ thống báo cáo của Google để cung cấp cho bạn dữ liệu đa chiều đầy ý nghĩa. Bạn có thể xây dựng các báo cáo trực quan có thể tùy chỉnh theo thời gian thực và chọn những thông tin cuộc gọi mà bạn muốn hiển thị trong Google Data Studio. Vui lòng tham khảo ở đây.

Cùng Gcalls khám phá giao diện Gcalls tích hợp Google Data Studio nhé!

Gcalls đã tạo sẵn nhiều mẫu bảng biểu với thông tin nhìn từ nhiều khía cạnh khác nhau để doanh nghiệp bạn có một cái nhìn vừa tổng quan vừa chi tiết nhất về tổng đài của mình.

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Gcalls tích hợp Google Data Studio

Đầu tiên, Gcalls - Google Data Studio sẽ thể hiện các thông số cơ bản về tổng đài của bạn như tổng số cuộc gọi, số cuộc gọi đến, gọi đi, cuộc gọi bỏ lỡ, thời lượng trung bình, thời gian đợi trung bình... Bạn có thể lọc theo khoảng thời gian mình cần.

BIỂU ĐỒ TRẠNG THÁI CUỘC GỌI

Sự kết hợp Gcalls - Google Data Studio sẽ cung cấp các biểu đồ tròn, cột, bảng... thể hiện thông tin cuộc gọi trực quan, thu hút và dễ dàng tiếp cận hơn.
Gcalls tích hợp Google Data Studio

Từ những biểu đồ này, người dùng sẽ dễ dàng phân tích được hoạt động tổng đài công ty mình và đưa ra quyết định phù hợp.

THỐNG KÊ THEO NHIỀU TIÊU CHÍ

Bạn có thể phân tích cuộc gọi tuỳ thuộc vào những lựa chọn, tiêu chí mà công ty bạn quyết định. Đó có thể là thống kê cuộc gọi theo nhân viên, theo các mốc thời gian, theo trạng thái cuộc gọi, theo ngày,... Từ những phân cấp, ngách dữ liệu nhỏ, các thông tin hữu ích này sẽ giúp bạn có cái nhìn bao quát, đa chiều để phát triển đội ngũ chăm sóc khách hàng và telesales của công ty mình.

Công ty bạn có thể quy định khung giờ làm việc và thống kê cuộc gọi theo các khung giờ đó. Nếu ngoài giờ làm việc, khi chỉ còn rất ít hoặc không còn nhân sự nào trực tổng đài nhưng lại có hàng chục, hàng trăm cuộc gọi đến, bạn biết mình cần phải điều chỉnh gì rồi chứ.
Gcalls tích hợp Google Data Studio

Tương tự như vậy, Gcalls - Google Data Studio sẽ cho bạn thấy khung giờ cao điểm trong ngày để phân bổ nhân sự hợp lý theo từng ca trực. Theo thống kê, khách hàng gọi đến vào buổi sáng nhiều gấp 3 lần buổi chiều? Điều đó có nghĩa là buổi sáng cần nhiều điện thoại viên hơn.

Ngoài ra, bảng biểu có sẵn của chúng tôi còn thống kê số lượng cuộc gọi theo số điện thoại của khách hàng. Nếu giữa một khách hàng tiềm năng và công ty bạn đã có tổng cộng hơn 15 cuộc gọi trong tháng qua, điều đó không bình thường chút nào. Bạn sẽ cần nghe lại các cuộc gọi đó để tìm hiểu lý do tại sao nhiều cuộc gọi đã diễn ra nhưng khách hàng tiềm năng đó vẫn chưa trở thành khách hàng trả tiền của công ty bạn.
Gcalls tích hợp Google Data Studio

Để đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ, bạn có thể xem các chỉ số so sánh giữa các nhân viên. Ai gọi nhiều nhất, ai có tỷ lệ trả lời cuộc gọi của khách hàng thấp nhất, ai để khách hàng chờ lâu nhất trước khi bắt máy… Tất cả đều được hiển thị trực quan và cho phép bạn sắp xếp từng tiêu chí từ thấp nhất đến cao nhất và ngược lại.
Gcalls tích hợp Google Data Studio

XUẤT FILE, LƯU GIỮ THÔNG TIN THỐNG KÊ TRONG MÁY TÍNH HOẶC TRONG DRIVE CỦA CÔNG TY BẠN

Người tạo có thể lưu trữ các bảng báo cáo tổng đài bằng cách xuất file dữ liệu .CSV hoặc .XLS. Ngoài ra, bạn có thể lưu trực tiếp trên trên drive của công ty mình.
Gcalls tích hợp Google Data Studio

CHIA SẺ THÔNG TIN, THIẾT KẾ KPI, TẠO BÁO CÁO CHUYÊN NGHIỆP VỚI LOGO, MÀU SẮC CỦA CÔNG TY BẠN

Khi sử dụng Gcalls - Google Data Studio, bạn có thể thoải mái lựa chọn màu sắc, thêm logo của công ty vào, biến hoá bảng biểu mang tính thương hiệu của công ty để gửi cho cấp trên cũng như các đối tác kinh doanh, đối tác đầu tư của mình.

Bên cạnh các biểu mẫu, báo cáo có sẵn được Gcalls cung cấp trên Google Data Studio, bạn có thể tương tác trực tiếp với Google Data Studio, tự mình thiết kế bảng biểu mới với các thông tin từ tổng đài của công ty mình hiển thị lên đó.

Để có một báo cáo đẹp mắt, hoàn chỉnh, thu hút người xem và mang nhiều ý nghĩa, Gcalls tích hợp Google Data Studio sẽ là lựa chọn hiệu quả dành cho các doanh nghiệp. Sẵn sàng và bắt đầu ngay hôm nay bạn nhé.
----------------

Transform your call data into beautiful visualizations with the integration solution between Gcalls and Google Data Studio

In addition to the statistical reports right inside the Gcalls administration page with essential call center statistics for your business, Gcalls has integrated with Google Data Studio - a connection to a Google reporting system to give you meaningful multi-dimensional data analysis. You can build customized reports in real time and choose which call information you want to display in Google Data Studio. Please see more here.

Let's explore Gcalls integrating with Google Data Studio!

Gcalls has created many report templates with information from many different aspects to give your business an overview and the most detailed information about your switchboard at the same time.

OVERVIEW INFORMATION

First, Gcalls - Google Data Studio will show the basic parameters of your switchboard such as total calls, incoming calls, outgoing calls, missed calls, average duration, average wait time. ... You can filter by the time range you need.

CALL STATUS STATISTICS

Gcalls combining with Google Data Studio will provide pie charts, columns, tables …, showing call information visually, attractively and more easily accessible.
Gcalls integration with Google Data Studio
Gcalls - Google Data Studio will provide pie, columns charts, ... that show call information visually, attractively and easily accessible.
Gcalls integration with Google Data Studio

From these charts, managers will easily analyze their company's switchboard operation and make appropriate decisions.

STATISTICS BY SEVERAL CRITERIA

You can analyze your call center performance depending on your company's choice of criteria. It can be call statistics by agent, by time, by call status, by day, ... From different aspects, this useful information will help you have an overview, multi-dimensional insight to develop the customer care and telesales team of your company.

Your company can set working hours and call statistics according to those time frames. If outside of office hours when there are few or no staff available but there are dozens or hundreds of calls, you know what you need to adjust.
Gcalls integration with Google Data Studio

Similarly, Gcalls - Google Data Studio will show you the peak hour of the day to allocate personnel appropriately for each working shift. For example, according to statistics, the number of customers calling in in the mornings is 3 times as compared to the afternoons? That means more telemarketers are needed in the morning.

In addition, our available tables also include the number of calls by customer phone number. If there were a total of more than 15 calls between a prospect and your company in the past month, that's not normal. You will need to listen to those calls again to find out why so many calls have taken place but those potential customers have not yet become your company's paying customers.
Gcalls integration with Google Data Studio

To evaluate the performance of the team, you can view the comparative indicators between employees. Who calls the most, who has the lowest pick-up rate, who lets the customer waiting the longest before answering the phone ... All are displayed visually and allow you to sort each criteria from the highest to the lowest and vice versa.
Gcalls integration with Google Data Studio

EXPORT FILES, STORE STATISTICAL INFORMATION IN COMPUTER OR IN YOUR COMPANY DRIVE

Creators can store reports by exporting as .CSV or .XLS data files. In addition, you can save directly on your company's drive.
Gcalls integration with Google Data Studio

SHARE INFORMATION, DESIGN KPI, CREATE PROFESSIONAL REPORT WITH YOUR LOGO AND COLORS

When using Gcalls - Google Data Studio, you can freely choose the colors, add your company logo, transform data into branding statistics to send to your superiors as well as business partners or investment partners.

In addition to the forms and reports available from Gcalls on Google Data Studio, you can interact directly with Google Data Studio, design your own new tables with information from your company's switchboard.

For a beautiful and meaningful report, Gcalls integrating with Google Data Studio will be an effective choice for businesses. Get ready and get started today!